Nezařazené

VMware Player (2) Vytvoření virtuálního stroje

První díl seriálu o VMware Playeru vás provedl jeho instalací. V tomto
díle se naučíte, jak v Playeru vytvořit virtuální stroj. Instalovat
budeme Microsoft Windows 7. Samotný postup vytvoření virtuálního stroje je
stejný i pro jiné operační systémy. 

Seriál o virtualizaci s VMware Workstation Player

 

Tvorba virtuálního stroje

Po dokončené instalaci VMware Playeru, kterou jsme si probrali minule,
můžete pokračovat tvorbou samotného virtuálního počítače. S pomocí
zástupce na ploše spusťte VMware Player. Zobrazí se vám uživatelské
prostředí, které je rozděleno na dvě části. V levé části se budou
nacházet vytvořené virtuální počítače. V pravé části je seznam
akcí, které s nimi lze provádět. Zvolte první možnost a to tvorbu nového
virtuálního počítače Create a New Virtual Machine.

[singlepic id= weight=640 height=480 float=]

První dialogové okno vám nabídne volbu zdroje instalace. Tedy
instalačního média. Je možné si vybrat ze tří způsobů, jak nainstalovat
operační systém:

 • instalační disk („Installer disc“),
 • instalační obraz disku souboru („Installer disc image file
  (.iso)“),
 • případně zvolit možnost instalace později („I will install the
  operating system later“).

V první a druhé možnosti se instalace operačního systému uskuteční
automatizovaně. Třetí možnost zajistí standardní instalaci operačního
systému.

[singlepic id=124 weight=640 height=480 float=]

V případě, že jste zvolili druhou možnost, čili instalaci pomocí .ISO
souboru, vybíráte ze zobrazených operačních systémů z rozevírací
nabídky. V dalším dílu tohoto seriálu si do vytvořeného virtuální
stroje nainstalujeme Windows 7 64-bit. Zvolte proto z nabídky Windows 7 x64,
případně libovolný systém, který máte k dispozici. Pokračujte –
Next.

[singlepic id=125 weight=640 height=480 float=]

Prostřednictvím průvodce můžete zadat licenční klíč operačního
systému (Windows 7). V tomto případě je vhodnější pokračovat
Next a licenční klíč zadat později, přímo v systému
Windows.

[singlepic id=126 weight=640 height=480 float=]

Pokud se rozhodnete vynechat možnost zadání licenčního klíče, objeví
se dialogové okno, které vás upozorní, že operační systém bude
nainstalován bez licenčního klíče, ale musí být později manuálně
aktivován. Pokud chcete pokračovat, zvolte Yes.

[singlepic id=127 weight=640 height=480 float=]

Následující krok vyžaduje zadání jména virtuálního stroje, a také
místo jeho umístění na disku fyzického počítače. Po zadání údajů
pokračujte – Next.

[singlepic id=128 weight=640 height=480 float=]

Velmi důležité je specifikovat kapacitu na disku fyzického počítače.
V případě změny konfigurace virtuálního počítače, je dobré brát
v úvahu požadavky cílového operačního systému a aplikací, které
v něm chcete provozovat. Pevný disk virtuálního stroje je uložen jako
jeden, nebo více souborů na hostitelském disku fyzického počítače, to
vám umožňuje vybrat možnost:

 • uložit virtuální disk jako jediný soubor („Store virtual disk as a
  single file“),
 • rozdělit virtuální disk do více souborů („Split virtual disk into
  multiple files“).

Druhá možnost (rozdělení do více souborů) má výhodu v tom, že
usnadňuje přesun virtuálního stroje do hostitelského počítače, ale na
druhé straně může snížit výkon v případě velmi velkých disků.
Pokračujete – Next.

[singlepic id=129 weight=640 height=480 float=]

Poslední okno průvodce tvorby virtuálního počítače vám zobrazí
parametry, se kterými bude virtuální stroj vytvořen.

[singlepic id=130 weight=640 height=480 float=]

Klepnutím na tlačítko Finish, vytvoříte virtuální
počítač a zároveň se spustí instalace vámi zvoleného operačního
systému (Windows 7).

vmware-workstation-player-12