VMware Player (3) Instalace Windows 7 do virtuálního počítače


V minulých dílech jste se seznámili s VMware Player a vyzkoušeli jste si vytvoření virtuálního stroje pro instalaci operačního systému Microsoft Windows 7. Tu si postupně probereme právě dnes a nezapomeneme ani na sadu nástrojů VMware Tools. 


Seriál o virtualizaci s VMware Workstation Player

 

Instalace Microsoft Windows 7

Jak bylo uvedeno v předchozím díle při vytváření virtuálního stroje, po stisknutí tlačítka „Finish“ – za předpokladu, že jste zvolili cestu k instalačnímu médiu – započne instalace operačního systému do virtuálního prostředí. Během procesu instalace se virtuální stroj několikrát restartuje.

Po úspěšném dokončení instalace dochází ke spuštění operačního systému Windows 7 ve virtuálním stroji vytvořeném v aplikaci VMware Player. Po spuštění operačního systému a následné přípravy plochy můžete začít pracovat s virtuálním systémem.

Důležitým krokem je manuální aktivace licenčního klíče (nainstalovaný produkt je nutné aktivovat do určitého termínu, v případě Windows 7 do 30 dnů) operačního systému, kterou jsme vynechali v předchozím díle, při tvorbě virtuálního počítače. Pro aktivaci najděte v nabídce „Start“ položku „Počítač“, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte poslední možnost „Vlastnosti“.

Zobrazí se vám okno se základními informacemi o daném počítači. V dolní části okna najdete „Aktivace systému Windows“ a kliknete na „Změnit kód Product Key“. Do prázdné části „Kód Product Key“* vložte příslušný licenční klíč. Pokračujte **„Dále“, čímž dojde k ověření platnosti licenčního klíče. Aktivace může trvat i několik minut.

Pokud aktivace systému proběhla úspěšně, systém Windows je nyní aktivován. Jde tedy o ověření, zda unikátní instalační klíč nebyl použit na více zařízeních, než umožňuje licenční smlouva.

Instalace VMware Tools

Co jsou VMware Tools? Jde o sadu ovladačů, které zvyšují výkon virtuálního počítače. V případě, že nebudou nainstalovány tyto ovladače, může dojít k tomu, že vám nebude fungovat např. 3D akcelerace nebo sdílení disku s hostitelem. Instalaci VMware Tools najdete v menu „Virtual Machine“ jako poslední volbu a to „Install VMware Tools“.

Následně se vám na ploše objeví nabídka pro automatické spuštění instalátoru VMware Tools.

Vítá vás jednoduchý průvodce instalací. Pro pokračování klikněte na „Next“.

Máte možnost vybrat si ze tří typů instalace a to:

  • Typical,
  • Complete,
  • Custom.

„Typical“ – nainstaluje pouze ty komponenty, které používá VMware Player. Typická instalace nainstaluje nástroje pro zvýšení výkonnosti v hostovaném operačním systému a sadu ovladačů specifických pro VMwarePlayer. Pokud nebudete používat tento virtuální počítač s jinými produkty VMware (jako je VMware Workstation), můžete použít typickou instalaci.

„Complete“ – kompletní instalace nainstaluje nástroje pro zvýšení výkonnosti v hostovaném operačním systému a všechny ovladače (VMware SVGA ovladač, řadič myši, VMware ovladač SCSI, VMware vmxnet řadič sítí) a ovladač sdílených složek (pro použití virtuálních strojů s VMware Workstation). Pokud plánujete používat tento virtuální počítač s jinými produkty VMware, můžete použít kompletní instalaci.

„Custom“ – vlastní instalace umožňuje vybrat, které součásti chcete nainstalovat. Kdykoliv můžete znovu spustit instalaci komponenty, kterou jste nenainstalovali na začátku nebo odebrat součásti, které již nechcete.

Zvolte tedy typ instalace „Typical“. Jak již bylo zmíněno, instaluje funkce programu, které používá jen VMware Player a pokračujte – „Next“.

Po kliknutí na „Install“ začne probíhat samotný proces instalace. Průvodce instalací nabízí možnost zkontrolovat případně změnit nastavení „Back“ nebo také ukončit průvodce „Cancel“.

Počkejte, dokud neproběhne samotná instalace doplňků. To může trvat několik minut. Pokud byl celý proces ukončen bez jakýchkoliv problémů, dokončíte instalaci stisknutím tlačítka „Finish“.

Pro úplné a správné dokončení instalace VMware Tools, je nutné restartovat virtuální systém ihned nebo později. Pokud chcete restartovat počítač ihned, klikněte na možnost „YES“.

Po restartu již máte k dispozici plně funkční virtuální stroj s nainstalovaným Microsoft Windows 7.

vmware-workstation-player-12

1 Response to “VMware Player (3) Instalace Windows 7 do virtuálního počítače”


Leave a Reply