Hyper-V: Convert-WindowsImage.ps1 – WIM2VHD pro Windows 10

Před 6 lety jsem se zmiňoval na tomto blogu o zajímavém nástroji WIM2VHD. Za ten čas prošel
evolucí a překvapivě stále existuje. Původně se jednalo o dílo jednoho
ze zaměstnanců Microsoftu, nově se o něj stará team z Microsoft
Consulting Services a je kompletně napsán v PowerShellu.

Continue reading ‘Hyper-V: Convert-WindowsImage.ps1 – WIM2VHD pro Windows 10’