Nezařazené

Microsoft Hyper-V (5) Soubory v Hyper-V

V pátém díle o virtualizační platformě Hyper-V, si povíme,
z jakých souborů je tvořen virtuální stroj Hyper-V a k čemu se
jednotlivé soubory vlastně používají.

Seriál o virtualizaci s Microsoft Hyper-V

 microsoft-windows-server-logo

Soubory v Hyper-V

Virtuální stroj je tvořen z několika souborů. Soubory nalezneme ve
složce, kde se vytvořil náš virtuální stroj. Hyper-V obsahuje mimo jiné
tyto formáty souborů:

  • .XML
  • .BIN
  • .VSV
  • .VHD/.VHDX
  • .AVHD

 

.XML / .VMCX

Tento soubor je nejdůležitější součástí Vašeho virtuálního stroje.
Je unikátní a obsahuje konfigurační informace o daném počítači a jeho
jednotlivých snímcích (Snapshots). XML/VMCX soubory jsou vždy pojmenovány
pomocí GUID (Globálně jedinečný identifikátor) sloužící k jasné
interní identifikaci virtuálního stroje, či snímku.VMCX je formát, který
se používá v nových verzích Hyper-V, například ve Windows
10. Výchozí umístění souboru:
C:ProgramDataMi­crosoftWindow­sHyper-VVirtual Machines

Soubory

 

 

.BIN / .VMRS

Tento soubor obsahuje paměť virtuálního zařízení, či uložený snímek.
Pokud bude zařízení vypnuto, žádný .bin soubor ve složce nebude. Jeho
velikost je rovna velikosti paměti, poskytnuté zařízení
v Hyper-V manažeru. Tyto soubory jsou taktéž umístěny ve složkách,
pojmenovaných pomocí GUID. VMRS je formát, který se používá v nových
verzích Hyper-V, například ve Windows 10. Výchozí umístění
souboru:
C:ProgramDataMi­crosoftWindow­sHyper-VVirtual
Machines

BIN

 

.VHD / .VHDX

Tyto soubory představují Váš virtuální pevný disk. Je možné jim
přiřadit libovolnou kapacitu, až do 64TB. Jejich výhoda spočívá
v možnosti dynamického využívání paměti, tzn. Zabírají na skutečném
HDD jen tolik místa, kolik dat je v nich právě obsaženo. Existuje ale
i varianta fixního disku, který zabírá na fyzickém disku shodnou velikost
jakou nastavíte. Nevýhodou vytváření takto velkých typů virtuálních
disků o velikosti desítek a stovek GB je, že Hyper-V jej vytváří
i několik desítek minut. Výchozí umístění souboru:
C:ProgramDataMi­crosoftWindow­sHyper-VVirtual Hard Disks

VHD

 

.AVHD / .AVHDX

Jestliže je ve virtuálním počítači vytvořen snímek, objeví se soubor
.AVHD. Jedná se o automatický rozdílový disk, který má v sobě uloženy
změny na hlavním virtuálním disku. Tuto funkci plní právě snímky
(Snapshots). AVHDX je označení nové verze automatických virtuálních
disků. Výchozí umístění souboru:
C:ProgramDataMi­crosoftWindow­sHyper-VVirtual Hard Disks

 

 

.VSV

Tento soubor obsahuje uložený stav zařízení, spojeného s virtuálním
strojem. Stejě jako .bin soubor je umístěn v GUID složce a při vypnutém
stroji nebude na disku přítomen.

 

V článku jsme uvedli nejdůležitější typy souborů, kterých je
samozřejmě více. Nyní však získáte alespoň představu, k čemu
jednotlivé soubory slouží. Výhodou těchto souborů je, že obsahují
informace o virtuálním stroji v jasně rozdělené struktuře složek.