Microsoft Hyper-V (2) Konfigurace síťových adaptérů


Dříve než se pustíte do tvorby samotného virtuálního stroje, musíte si v Hyper-V nakonfigurovat virtuální síťové adaptéry. Ty zde fungují na bázi softwarových přepínačů (switchů). Nakonfigurovat lze několik druhů (topologií) sítě. V článku se dovíte, který k čemu slouží a jak jej můžete nastavit. 


Seriál o virtualizaci s Microsoft Hyper-V

Síťové adaptéry v Hyper-V

Hyper-V umožňuje vytvořit tři druhy virtuálních přepínačů. Každý z nich dovoluje odlišnou formu síťové komunikace:

  • Externí,
  • Interní,
  • Privátní.

Externí virtuální přepínač umožňuje komunikaci mezi jednotlivými virtuálními stroji a mezi virtuálním strojem a fyzickým síťovým připojením. Dovoluje tedy propojit virtuální stroj s internetem.

Interní virtuální přepínač komunikuje v rámci jednotlivých virtuálních strojů a s hostitelem. S tímto virtuálním přepínačem nepřipojíte virtuální stroj k internetu.

Privátní přepínač umožňuje komunikaci pouze mezi virtuálními stroji. Nelze se připojit k internetu ani komunikovat s hostitelem. Tento typ je vhodný pro uzavřenou sít, např. při testování Active Directory nebo Group Policy.

Konfigurace Externího virtuálního switche

Vyzkoušejme si vytvořit Externí síťové připojení. Postup se u dalších dvou možností nikterak neliší.

V okně Správce technologie Hyper-V klikněte v pravém sloupci Akce na položku Správce virtuálního přepínače.

Tím se dostanete do konfiguračního okna správy virtuálních přepínačů. Tady nejprve vyberte typ virtuálního přepínače Externí. Následně klikněte na Vytvořit virtuální přepínač.

Otevře se konfigurace nového virtuálního přepínače. Zde je potřeba zadat název, pod kterým se bude virtuální přepínač přidělovat virtuálním strojům. Dále je potřeba vybrat síťový adaptér hostitele, s nímž bude virtuální přepínač propojen. Díky tomu může mít virtuální stroj přístup k internetu. Následně stačí vše potvrdit tlačítkem Použít.

Před dokončením budete ještě informováni o možném přerušení připojení k síti na hostitelském PC. To ale trvá jen několik málo sekund. Po jeho obnovení je vše hotovo a váš nově vytvořený virtuální přepínač je připraven na přiřazení k virtuálním strojům.

Zdroje