Hyper-V: Jak zjistit dostupnost funkce SLAT

Virtualizační nástroj Hyper-V, dostupný pro uživatele Windows
8.1 Pro/Enterprise, vyžaduje pro svou funkčnost procesor s rozšířením
SLAT. Pro zjištění dostupnosti funkce SLAT ve vašem procesoru, můžete
využít nástroje z balíku Sysinternals, pod názvem
CoreInfoContinue reading ‘Hyper-V: Jak zjistit dostupnost funkce SLAT’