Nezařazené

VMware Workstation: Síťový adaptér není připojen ve virtuálním stroji

Dnes jsem se setkal se zvláštním chováním VMware Workstation, kdy
v jeho virtuálním stroji se síťový adaptér choval jako odpojený od
sítě (kabel odpojen), přestože síťová karta byla nastavena jako
zapojená. 

Problém neřešil ani restart virtuálního stroje, ani reinstalace
VMware Tools.

vmware-workstation-pro-12Problém jsem
úspěšně vyřešil následujícím postupem:

  1. Je třeba vypnout všechny spuštěné virtuální stroje.
  2. Spusťte VMware Virtual Network Editor (Edit
    Virtual Network Editor …).
  3. Přepněte Virtual Network Editor do režimu úprav stiskem tlačítka
    Change Settings
  4. Nyní stiskněte tlačítko Restore Defaults. Dojde ke
    kompletní rekonfiguraci síťových adaptérů.

Po této obnově nastavení virtuální sítě bude síť fungovat bez
problémů.