VMware Workstation: Síťový adaptér není připojen ve virtuálním stroji

Dnes jsem se setkal se zvláštním chováním VMware Workstation, kdy v jeho virtuálním stroji se síťový adaptér choval jako odpojený od sítě (kabel odpojen), přestože síťová karta byla nastavena jako zapojená. 

Problém neřešil ani restart virtuálního stroje, ani reinstalace VMware Tools.

vmware-workstation-pro-12Problém jsem úspěšně vyřešil následujícím postupem:

  1. Je třeba vypnout všechny spuštěné virtuální stroje.
  2. Spusťte VMware Virtual Network Editor (EditVirtual Network Editor …).
  3. Přepněte Virtual Network Editor do režimu úprav stiskem tlačítka Change Settings
  4. Nyní stiskněte tlačítko Restore Defaults. Dojde ke kompletní rekonfiguraci síťových adaptérů.

Po této obnově nastavení virtuální sítě bude síť fungovat bez problémů.

0 Responses to “VMware Workstation: Síťový adaptér není připojen ve virtuálním stroji”


  • No Comments

Leave a Reply