Microsoft Hyper-V (4) Snímky v Hyper-V


Ve čtvrtém díle o virtualizační platformě Hyper-V z dílny Microsoftu, si povíme, jak pracovat se Snímky v Hyper-V.

Seriál o virtualizaci s Microsoft Hyper-V

Co jsou to Snímky (Snapshoty)?

microsoft-windows-server-logoSnímky (Snapshots), nebo také Kontrolní body (Checkpoints) jsou důležitou součástí virtualizace a virtuálních počítačů. Snímek uloží stav virtuálního stroje v daném okamžiku a kdykoliv se k tomuto stavu můžete znovu navrátit. V případě potřeby lze obnovit celý systém, bez nutnosti ho kompletně přeinstalovat. Snímek obnoví data i nastavení počítače, která byla přítomna při jeho vytvoření.

Maximální počet snímků v HyperV je 50, ale není doporučeno jich mít příliš moc, jelikož zabírají místo v paměti disku, čímž snižují výkon daného virtuálního stroje.


Vytvoření Snímku (Shapshotu)

Otevřeme si menu Akce a zde si můžeme vybrat Kontrolní bod, či Vrátit. Veškeré volby můžeme vybrat taktéž zobrazenými klávesovými zkratkami.
Kontrolní bod

 

Vybereme možnost Kontrolní bod. Ten se automaticky vytvoří hned po kliknutí, bez potvrzení.

Můžeme si však vybrat jeho název. Tato funkce je důležitá pro uživatele, který vytváří velké množství Kontrolních bodů a usnadňuje mu orientaci v nich. Pokud název nevybereme, kliknutím na Ne bude uložen pod výchozím názvem. Tuto funkci můžeme taktéž nastavit na každé uložení zaškrtnuím volby Vždy používat výchozí název.

Název kontrolního bodu

 

Stav vytváření Kontrolního bodu uvidíme na spodní liště Hyper-V.

Nahrávání

 

Po úspěšném vytvoření a výběru názvu, ať již výchozího, či vlastního, se nám zobrazí potvrzovací obrazovka. Potvrdíme kliknutím na tlačítko OK.

Vytvoření bodu

 

Nyní máme v počítači vytvořen kontrolní bod. Pokud ho chceme obnovit, pokračujeme ze stejného menu Akce, zde klikneme na tlačítko Vrátit.

Vrátit bod

 

Zobrazí se nám potvrzovací obrazovka, jako v předchozím případě můžeme zaškrtnout, zda se nám má zobrazit i v dalších případech, či nikoliv. Volbu potvrdíme tlačítkem Vrátit.

Potvrzení

 

Virtuální počítač se nám restartuje a v notifikační liště Hyper-V můžeme vidět informaci Vracení změn…. Trvání tohoto procesu závisí na počtu změn a vytvořených dat ve Vašem stroji.

Obnovování


Po úspěšném obnovení se nám zobrazí plocha Windows. V notifikační liště máme potvrzeno, že Vracení změn bylo úspěšně dokončeno.

Dokončeno

 

Jistě se stane, že se budete potřebovat vrátit ke Kontrolnímu bodu staršího data, i to Vám funkce Hyper-V umožňují.

Ve správci Hyper-V vyberte virtuální stroj, který chcete obnovit. V prostředním okně uvidíte kontrolní bod s názvem a datem, po kliknutí se objeví další, který bude mít stejnou vlastnost.

Správce

 

Jedná se o tzv. Strom kontrolních bodů, kde každý další Kontrolní bod vychází z předchozího. Správce umožňuje uložit až 50 kontrolních bodů (Windows Server 2012 R2 umožňuje až 64) a můžete zde kompletně spravovat kontrolní body, včetně jejich exportu, přejmenování, či smazání.

Strom

 

Ačkoliv se funkce Kontrolních bodů může takto jevit, nejedná se o alternativu zálohování počítače a nezabrání ztrátě dat. Přesto je však tato funkce důležitá, jelikož můžeme obnovovat virtuální počítač z jakéhokoliv bodu při práci, například při práci se softwarem, který by mohl narušit systém. Práce s Kontrolními body je jednoduchá a práci s virtuálním počítačem nám velice usnadní.