Microsoft Hyper-V (5) Soubory v Hyper-V


V pátém díle o virtualizační platformě Hyper-V, si povíme, z jakých souborů je tvořen virtuální stroj Hyper-V a k čemu se jednotlivé soubory vlastně používají.

Seriál o virtualizaci s Microsoft Hyper-V

 microsoft-windows-server-logo

Soubory v Hyper-V

Virtuální stroj je tvořen z několika souborů. Soubory nalezneme ve složce, kde se vytvořil náš virtuální stroj. Hyper-V obsahuje mimo jiné tyto formáty souborů:
  • .XML
  • .BIN
  • .VSV
  • .VHD/.VHDX
  • .AVHD
 

.XML / .VMCX

Tento soubor je nejdůležitější součástí Vašeho virtuálního stroje. Je unikátní a obsahuje konfigurační informace o daném počítači a jeho jednotlivých snímcích (Snapshots). XML/VMCX soubory jsou vždy pojmenovány pomocí GUID (Globálně jedinečný identifikátor) sloužící k jasné interní identifikaci virtuálního stroje, či snímku.VMCX je formát, který se používá v nových verzích Hyper-V, například ve Windows 10. Výchozí umístění souboru: C:\ProgramData\Mi­crosoft\Window­s\Hyper-V\Virtual Machines
Soubory

 


 

.BIN / .VMRS

Tento soubor obsahuje paměť virtuálního zařízení, či uložený snímek. Pokud bude zařízení vypnuto, žádný .bin soubor ve složce nebude. Jeho velikost je rovna velikosti paměti, poskytnuté zařízení v Hyper-V manažeru. Tyto soubory jsou taktéž umístěny ve složkách, pojmenovaných pomocí GUID. VMRS je formát, který se používá v nových verzích Hyper-V, například ve Windows 10. Výchozí umístění souboru: C:\ProgramData\Mi­crosoft\Window­s\Hyper-V\Virtual Machines
BIN
 

.VHD / .VHDX

Tyto soubory představují Váš virtuální pevný disk. Je možné jim přiřadit libovolnou kapacitu, až do 64TB. Jejich výhoda spočívá v možnosti dynamického využívání paměti, tzn. Zabírají na skutečném HDD jen tolik místa, kolik dat je v nich právě obsaženo. Existuje ale i varianta fixního disku, který zabírá na fyzickém disku shodnou velikost jakou nastavíte. Nevýhodou vytváření takto velkých typů virtuálních disků o velikosti desítek a stovek GB je, že Hyper-V jej vytváří i několik desítek minut. Výchozí umístění souboru: C:\ProgramData\Mi­crosoft\Window­s\Hyper-V\Virtual Hard Disks
VHD
 

.AVHD / .AVHDX

Jestliže je ve virtuálním počítači vytvořen snímek, objeví se soubor .AVHD. Jedná se o automatický rozdílový disk, který má v sobě uloženy změny na hlavním virtuálním disku. Tuto funkci plní právě snímky (Snapshots). AVHDX je označení nové verze automatických virtuálních disků. Výchozí umístění souboru: C:\ProgramData\Mi­crosoft\Window­s\Hyper-V\Virtual Hard Disks

 


 

.VSV

Tento soubor obsahuje uložený stav zařízení, spojeného s virtuálním strojem. Stejě jako .bin soubor je umístěn v GUID složce a při vypnutém stroji nebude na disku přítomen.

 

V článku jsme uvedli nejdůležitější typy souborů, kterých je samozřejmě více. Nyní však získáte alespoň představu, k čemu jednotlivé soubory slouží. Výhodou těchto souborů je, že obsahují informace o virtuálním stroji v jasně rozdělené struktuře složek.

0 Responses to “Microsoft Hyper-V (5) Soubory v Hyper-V”


  • No Comments

Leave a Reply