VMware Player (2) Vytvoření virtuálního stroje


První díl seriálu o VMware Playeru vás provedl jeho instalací. V tomto díle se naučíte, jak v Playeru vytvořit virtuální stroj. Instalovat budeme Microsoft Windows 7. Samotný postup vytvoření virtuálního stroje je stejný i pro jiné operační systémy. 


Seriál o virtualizaci s VMware Workstation Player

 

Tvorba virtuálního stroje

Po dokončené instalaci VMware Playeru, kterou jsme si probrali minule, můžete pokračovat tvorbou samotného virtuálního počítače. S pomocí zástupce na ploše spusťte VMware Player. Zobrazí se vám uživatelské prostředí, které je rozděleno na dvě části. V levé části se budou nacházet vytvořené virtuální počítače. V pravé části je seznam akcí, které s nimi lze provádět. Zvolte první možnost a to tvorbu nového virtuálního počítače Create a New Virtual Machine.

no images were found

První dialogové okno vám nabídne volbu zdroje instalace. Tedy instalačního média. Je možné si vybrat ze tří způsobů, jak nainstalovat operační systém:

  • instalační disk („Installer disc“),
  • instalační obraz disku souboru („Installer disc image file (.iso)“),
  • případně zvolit možnost instalace později („I will install the operating system later“).

V první a druhé možnosti se instalace operačního systému uskuteční automatizovaně. Třetí možnost zajistí standardní instalaci operačního systému.

V případě, že jste zvolili druhou možnost, čili instalaci pomocí .ISO souboru, vybíráte ze zobrazených operačních systémů z rozevírací nabídky. V dalším dílu tohoto seriálu si do vytvořeného virtuální stroje nainstalujeme Windows 7 64-bit. Zvolte proto z nabídky Windows 7 x64, případně libovolný systém, který máte k dispozici. Pokračujte – Next.

Prostřednictvím průvodce můžete zadat licenční klíč operačního systému (Windows 7). V tomto případě je vhodnější pokračovat Next a licenční klíč zadat později, přímo v systému Windows.

Pokud se rozhodnete vynechat možnost zadání licenčního klíče, objeví se dialogové okno, které vás upozorní, že operační systém bude nainstalován bez licenčního klíče, ale musí být později manuálně aktivován. Pokud chcete pokračovat, zvolte Yes.

Následující krok vyžaduje zadání jména virtuálního stroje, a také místo jeho umístění na disku fyzického počítače. Po zadání údajů pokračujte – Next.

Velmi důležité je specifikovat kapacitu na disku fyzického počítače. V případě změny konfigurace virtuálního počítače, je dobré brát v úvahu požadavky cílového operačního systému a aplikací, které v něm chcete provozovat. Pevný disk virtuálního stroje je uložen jako jeden, nebo více souborů na hostitelském disku fyzického počítače, to vám umožňuje vybrat možnost:

  • uložit virtuální disk jako jediný soubor („Store virtual disk as a single file“),
  • rozdělit virtuální disk do více souborů („Split virtual disk into multiple files“).

Druhá možnost (rozdělení do více souborů) má výhodu v tom, že usnadňuje přesun virtuálního stroje do hostitelského počítače, ale na druhé straně může snížit výkon v případě velmi velkých disků. Pokračujete – Next.

Poslední okno průvodce tvorby virtuálního počítače vám zobrazí parametry, se kterými bude virtuální stroj vytvořen.

Klepnutím na tlačítko Finish, vytvoříte virtuální počítač a zároveň se spustí instalace vámi zvoleného operačního systému (Windows 7).

vmware-workstation-player-12

0 Responses to “VMware Player (2) Vytvoření virtuálního stroje”


  • No Comments

Leave a Reply