Oracle VM VirtualBox (2): Vytvoření virtuálního počítače

V minulém díle jsme vám představili desktopový virtualizační nástroj
Oracle VM VirtualBox a provedli vás jeho instalací krok za krokem. V tomto
díle si ukážeme, jak ve VirtualBoxu vytvořit virtuální stroj, do kterého
budete později instalovat operační systém Microsoft Windows 7.

Seriál o virtualizaci s Oracle VM VirtualBox

Potom, co jste v minulém díle dokončili instalaci VirtualBoxu, můžete
přistoupit k tvorbě virtuálního stroje, spuštěním VirtualBoxu. Prvním
krokem při tvorbě nového virtuálního počítače v prostředí Oracle VM
VirtualBox, je kliknutí na nabídku „Počítač“ –
„Nový“
, nebo přímo jen na modrou ikonu v levém
horním rohu.

Spustí se průvodce vytvořením nového virtuálního stroje. V levé
části prostředí VM VirtualBox se budou postupně zobrazovat seznamy
jednotlivých vytvořených virtuálních strojů. Dalším krokem při
vytváření virtuálního stoje je stanovení názvu a zadání typu
hostovaného operačního systému, který chcete instalovat. V tomto
případě jde o operační systém Microsoft Windows, verze Windows
7. Následně pokračujte tlačítkem „Další“.

Důležitou součástí při vytváření virtuálního počítače je
i stanovení paměti RAM. Předdefinovaná velikost v MB je nastavena různě,
podle typu operačního systému. V případě Windows 7 je RAM
předdefinovaná na 512 MB. Pokračujete „Další“.

Následujícím krokem je vytvoření nového virtuálního (pevného) disku
(v tomto případě o velikosti 25 GB); v případě již existujícího lze
vybrat jeden ze seznamu nebo z jiného místa pomocí položky výběru. Pokud
by bylo třeba nastavit složitější nastavení virtuálního disku, je
možné tento krok vynechat a provést změny v nastavení virtuálního
stroje, jakmile je virtuální stroj vytvořen.

Další část průvodce vám umožní nastavit parametry virtuálního
disku. Máte možnost vybrat ze čtyř typů souborů, a to:

  • VDI (VirtualBox Disk Image), – výchozí volba pro
    VirtualBox
  • VMDK (Virtual Machine Disk),
  • VHD (Virtual Hard Disk),
  • HDD (Parallels Hard Disk).

Pro pokračování klikněte na „Další“.

Následující možnost vám nabízí na výběr, jak se má nový
virtuální disk vytvořit. Vybíráme ze dvou možností, a to:

  • dynamicky alokované,
  • pevná velikost.

První možnost (dynamicky alokované), čili dynamický, zvětšuje
úložiště, což znamená, že velikost disku se mění v čase používání
virtuálního disku. Druhá možnost (pevná velikost), čili fixní, znamená,
že hned po vytvoření disku bude zabírat tolik místa, jakou má nastavenou
velikost.

Předposlední částí průvodce je umístění virtuálního disku a
určení jeho velikosti. V první části je uveden jeho název a umístění,
které můžete změnit kliknutím na ikonu složky. Tento název je standardně
nastaven na název již vytvořeného virtuálního stroje. Je však možné jej
libovolně změnit. Druhou položkou je určení velikosti disku v rozpětí od
4 MB do 2 TB.

Klepnutím na “Vytvořit“ dojde k vytvoření
virtuálního stroje. Na pravé straně pak můžete vidět všechny
konfigurační podrobnosti.

Následně vidíte, že v levé části Oracle VM VirtualBox se zobrazil
virtuální stroj, který byl vytvořen (v tomto případě pod názvem
Windows7×64). Pravá strana je rozdělena na několik segmentů, kde můžete
najít údaje o jednotlivých částech virtuálního stroje jako: typ
operačního systému, základní paměť, displej, úložiště, audio, síť,
USB a také sdílené složky.

Zdroje

0 Responses to “Oracle VM VirtualBox (2): Vytvoření virtuálního počítače”


Comments are currently closed.