Nezařazené

VMware Workstation utilita KVM

Součástí virtualizačního nástroje VMware Workstation 10 je i utilita
s názvem KVM. Ta vám umožní spouštět virtuální stroje bez nutnosti
spouštění celého grafického rozhraní Workstationu. Jak KVM utilitu
nakonfigurovat a použít, se dozvíte v tomto článku. 

Co KVM dělá

Utilita KVM vám umožní spouštět virtuální stroje ve full screenu, bez
potřeby spouštění celého GUI VMware Workstationu. Celý virtuální stroj
se pak ovládá pouze za pomoci klávesových zkratek a
příkazové řádky.

Umístění a konfigurace utility KVM

KVM se nachází ve výchozí složce aplikace VMware Workstation. Typicky
tedy c:Program Files (x86)VMwareVMware
Workstation
vmware-kvm.exe.

[singlepic id=34 weight=640 height=480 float=]

Konfigurace se provádí za pomoci příkazové řádky. Spusťte si proto
příkazový řádek a zadejte následující příkazy:

 • C:> cd „Program Files (x86)VMwareVMware Workstation“
 • vmware-kvm.exe –preferences

[singlepic id=35 weight=640 height=480 float=]

Zobrazí se vám dialogové okno VMware KVM Preferences. Tady si
můžete nastavit následující parametry:

 • Cycle Hot Key – klávesová zkratka pro přepínání
  mezi virtuálními stroji.
 • Allow ungrabbing from virtual machines – po stisku
  Ctrl + Alt bude kurzor myši uvolněn z virtuálního stroje.
 • Run on monitor – umožňuje vybrat zobrazovací
  zařízení.
 • Leave virtual machines running in the background – po
  ukončení KVM módu, nechá virtuální stroj běžet na pozadí.
 • Suspend virtual machines – po ukončení KVM módu uspí
  virtuální stroj.
 • Power off – po ukončení KVM módu vypne
  virtuální stroj.

[singlepic id=36 weight=640 height=480 float=]

Použití

Jelikož v KVM módu není dostupné uživatelské prostředí VMware
Workstationu, jsou všechny úkony, jako spuštění, uspání nebo vypnutí
virtuálního stroje, prováděny přes příkazovou řádku.

Základní syntaxe je následující:

 • vmware-kvm.exe [options] [cesta k virtuálnímu stroji] soubor
  virtuálního stroje.vmx

Volba Options pak může obsahovat volby:

 • –exit – ukončí VMware KVM,
 • –power –off – natvrdo vypne virtuální stroj,
 • –reset – natvrdo restartuje virtuální stroj,
 • –detach – odpojí specifikovaný virtuální stroj
  z rozhraní KVM a ponechá jej běžet na pozadí,
 • –preferences – zobrazí dialogové okno VMware KVM
  Preferences.

Pro spuštění virtuálního stroje v modu KVM si spusťte příkazový
řádek. Zadejte následující příkazy:

 • C:> cd „Program Files (x86)VMwareVMware Workstation“
 • vmware-kvm.exe [cesta k .VMX souboru vybraného virtuálního
  stroje]

[singlepic id=37 weight=640 height=480 float=]

Tím dojde ke spuštění virtuálního stroje v KVM modu. Všimněte si,
že klasickým najetím na horní hranu nevyvoláte ovládací prvky VMware
Workstationu. Nyní se za pomoci nadefinované klávesové zkratky můžete
přepínat zpátky na plochu nebo mezi jinými virtuálními stroji, pokud jste
jich spustili více.

[singlepic id=38 weight=640 height=480 float=]

Vypnutí virtuálního stroje se provádí opět přes příkazovou řádku,
viz. příkazy uvedené výše.

Pro opětovné uspání (suspend) zadáte:

 • vmware-kvm.exe –suspend [cesta k .VMX souboru vybraného
  virtuálního stroje]

[singlepic id=39 weight=640 height=480 float=]

Zdroje