Nezařazené

VMware Workstation (6): Práce se snímky

Snímky (Snapshoty) jsou jednou z nejdůležitějších funkcí VMware
Workstationu. Umožňují totiž zachytit stav virtuálního stroje v daném
okamžiku a později se k tomuto stavu vrátit nebo jej jednoduše smazat.
Takto lze velmi snadno obnovit celý operační systém během několika
okamžiků, bez potřeby reinstalace nebo využívání dodatečných aplikací
pro jeho obnovu. Navrácením stavu ze zvoleného snímku, dojde ke kompletní
obnově dat, včetně nastavení, které bylo přítomno v době vytváření
snímku. Jak využívat všech výhod práce se snímky vám ukážeme v tomto
díle seriálu o VMware Workstationu.

Seriál o virtualizaci s VMware Workstation Pro

Seriál o aplikaci VMware Workstation Pro přináší základní uživatelskou
příručku na pokračování, v jejichž jednotlivých dílech se dozvíte
základy o virtualizaci na desktopu, jak aplikaci nainstalovat, jak vytvořit
první virtuální stroj a jak si do něj nainstalovat Windows. Jednotlivé
díly budou vycházet nepravidelně a mohou být na základě zpětné vazby
rozšířeny nebo doplněny.

 

Práce se snímky ve VMware Workstation

Práce se snapshoty je jednoduchá. V uživatelském prostředí VMware
Workstation naleznete funkce pro snímky pod nabídkou VM (Virtual
Machine). Zde jsou k dispozici následující možnosti:

  • Take Snapshot = vytvoří snímek právě běžícího
    virtuálního stroje,
  • Revert to Snapshot = vrátí vás k poslednímu
    vytvořenému snímku,
  • Snapshot Manager = slouží pro pokročilou správu všech
    vytvořených snímků.

[singlepic id=26 weight=640 height=480 float=]

Vytvoření snímku je pak otázkou několika okamžiků. Ve svém
virtuálním stroji, který jsme vytvářeli v pátém díle seriálu, máte
nainstalován operační systém Windows 7. Po čisté instalaci virtuálního
stroje, je vždy dobré vytvořit jeho snímek, k němuž se můžete později
vrátit. Klikněte proto na ikonové liště na Take a snapshot of this
virtual machine
, čímž dojde k vytvoření snímku současného
stavu virtuálního stroje.

Jakékoli změny, které od tohoto okamžiku provedete, mohou být zahozeny a
vy se můžete vrátit k tomuto snímku, který jste právě vytvořili, nebo
k jinému, který byl vytvořen po něm. Smysl spočívá v tom, že pokud
zasahováním do funkcí systému nebo instalací různého softwaru, dojde
k jeho narušení nebo celkovému pádu, můžete jednoduše obnovit
předchozí stav virtuálního stroje pouhým kliknutím na položku
Revert this virtual machine to snapshot:, která se nachází
na ikonové liště nahoře.

Pokud vytvoříte několik snímků po sobě, můžete se jednoduše vrátit
i ob jeden nebo více snímků, aniž byste přišli o snímky následující.
K tomu však již budete potřebovat tlačítko Manage snapshots for
this virtual machine
. Zde si zvolíte snímek, k němuž se chcete
vrátit a kliknete na Go To.

[singlepic id=27 weight=640 height=480 float=]

Manažer snímků nabízí i další nástroje pro jejich správu. Je zde
možnost Take snapshot, pro vytvoření snímku.
Delete, pro mazání. Clone, pro vytvoření
kopií snímků nebo celých virtuálních strojů (lze použít pouze
u vypnutého stavu). Již zmiňované tlačítko Go To, pro
přechod ke zvolenému snímku a konečně funkce Auto
Protect
.

Auto Protect je funkce, která umožní nastavení automatického
vytváření snímků. Normálně vytváříte snímky manuálně, tak jak jsme
si to uváděli výše. Pomocí funkce Auto Protect, lze za předem stanovených
podmínek nechat snímky vytvářet automaticky. Můžete nastavit četnost
vytváření snímků v intervalech Daily, Hourly a Half – Hourly.
Tedy denní, hodinový a půlhodinový. Rovněž lze nastavit maximální počet
takto vytvořených snapshotů, přičemž po dovršení stanoveného limitu,
dojde k zahození nejstaršího z nich a jeho nahrazení snímkem novým.

Ve Snapshot Manageru naleznete ještě položku Name, pod níž lze
libovolně pojmenovat vytvořený snímek. A položku Description. Ta
slouží pro přidání popisu ke snímku. Například: Čístá instalace +
tools + office + updaty k 10.02.2014
 apod. Takovýto popis vám umožní
lépe se orientovat ve větším množství snímků.

Závěr

Zvládnutí práce se snapshoty je základním úkonem, který byste měli
ovládat, aby vaše práce s virtualizačním softwarem byla efektivní a
dokázala využít jeho největších výhod. Při práci se snímky se
nejdůležitějším faktorem stává místo na disku. Jelikož pouze to vás
omezuje v jejich maximálním možném počtu. Při provozování většího
množství virtuálních strojů, byste proto měli mít na paměti, že budete
potřebovat místo nejen pro samotné virtuální stroje, ale rovněž pro
jejich snapshoty.

Zdroje