Nezařazené

VMware Workstation (5): Soubory tvořící virtuální stroj

Virtuální stroj se skládá z jednotlivých souborů. Tyto soubory jsou
umístěny ve výchozí složce, zvolené při jeho vytváření. Jedná se
o konfigurační soubory, soubory pevných disků, obsahu paměti RAM a další
související soubory. Abychom získali lepší představu o složení
virtuálního stroje, podíváme se na ty nejdůležitější
z nich.

Seriál o virtualizaci s VMware Workstation Pro

Seriál o aplikaci VMware Workstation Pro přináší základní uživatelskou
příručku na pokračování, v jejichž jednotlivých dílech se dozvíte
základy o virtualizaci na desktopu, jak aplikaci nainstalovat, jak vytvořit
první virtuální stroj a jak si do něj nainstalovat Windows. Jednotlivé
díly budou vycházet nepravidelně a mohou být na základě zpětné vazby
rozšířeny nebo doplněny.

 

Vybrané přípony souborů, tvořící virtuální stroj

Následující přípony souborů jsou používány v programu VMware
Workstation:

  • .vmdk,
  • .vmx,
  • .vmss,
  • .vmsn.

[singlepic id=25 weight=640 height=480 float=]

VMDK

.VMDK, je příponou souborů pevného disku. Představuje
tedy virtuální HDD, do nějž se ukládají všechny soubory a složky ve
vašem virtuálním stroji. Jak už bylo uvedeno v článku o vytvoření
virtuálního stoje, soubory virtuálních pevných disků mají dynamický
charakter. Jejich velikost se tedy mění s velikostí nahraných dat. Je však
možno je vytvořit také jako statické. To znamená, že již při svém
vytvoření, bude soubor virtuálního disku zabírat na vašem fyzickém disku
velikost, kterou jste mu vymezili a to bez ohledu na to, že data v něm
obsažená, mohou zabírat podstatně méně prostoru. Soubor pevného disku se
rovněž může ukládat jako jeden celistvý soubor nebo být rozdělen na
více dílčích částí. Důvodem dělení je snazší manipulace především
při kopírování a také omezení, vyplývající z maximální velikosti,
které může soubor virtuálního pevného disku dosáhnout.

VMX

.VMX patří konfiguračnímu souboru. Jsou zde obsaženy
informace o nastavení virtuálního stroje, jako například počet CPU,
velikost paměti RAM, druh síťové karty a virtuální pevné disky a jejich
umístění. Na základě těchto informací, jsou pak přidělovány fyzické
zdroje hostitele, virtuálnímu stroji. Tento soubor je rovněž možné upravit
ručně. Tím můžete editovat funkce, které nejsou v GUI přístupné.
Upravovat jde například UUID, MAC adresa nebo typ NIC. S tímto souborem se
setkáte rovněž při instalaci nepodporovaných operačních systémů, jako
například OS X od Applu.

[singlepic id=24 weight=640 height=480 float=]

VMSS

.VMSS je přípona patřící souboru, jež nese informace
o uspaném virtuálním stroji. Pokud máte spuštěný virtuální stroj a
rozhodneme se jej pouze uspat a nevypínat, obsah paměti RAM a celkový stav
tohoto virtuálního stroje se uloží do souboru s příponou .vmss.

VMSN

.VMSN nesou soubory obsahující, tzv. Snapshoty, neboli
snímky. Významu snímků se budeme věnovat v následujícím článku.

Závěr

Celkový počet souborů, tvořících virtuální stroj, je samozřejmě
větší. Rovněž se názvy jejich přípon v různých virtualizačních
nástrojích mění. Podstata však zůstává stejná. Tím
nejdůležitějším zde je fakt, že z takovéto organizace virtuálního
stroje do souborů a složek, plyne mnoho přínosů. Složku s virtuálním
strojem lze snadno kopírovat a přenést na jiného hostitele. Rovněž lze
jednoduše vytvářet, již zmiňované snapshoty a vracet se tak
k předchozím stavům virtuálního stroje. Pokročilejší uživatele mají
také možnost konfigurační soubory editovat ručně a upravovat je dle
vlastní potřeby.

Odkazy