Nezařazené

VMware Workstation (3): Vytvoření virtuálního stroje

Tvorba virtuálního stroje ve virtualizačním nástroji VMware Workstation
není ničím náročným. V následujícím textu si popíšeme, jak takovýto
virtuální stroj jednoduše vytvořit. V našem případě se bude jednat
o OS Windows 7 Ultimate x64, tedy 64bit variantu.

Seriál o virtualizaci s VMware Workstation Pro

Seriál o aplikaci VMware Workstation Pro přináší základní uživatelskou
příručku na pokračování, v jejichž jednotlivých dílech se dozvíte
základy o virtualizaci na desktopu, jak aplikaci nainstalovat, jak vytvořit
první virtuální stroj a jak si do něj nainstalovat Windows. Jednotlivé
díly budou vycházet nepravidelně a mohou být na základě zpětné vazby
rozšířeny nebo doplněny.

Pro instalaci 64bit verze Windows, musíte mít procesor vybavený Intel VT
nebo AMD-V technologií. V opačném případě sáhněte po 32bit verzi.
Postup se u 32bit verze nikterak neliší. V okně aplikace VMware Workstation
klikněte na Create a New Virtual Machine. Zde zvolte typickou
konfiguraci a pokračujte na Next.

[singlepic id=9 w=640 h=480 float=]

Na následující obrazovce, s názvem Guest Operating System
Installation
, zvolte zdroj instalačního média. Pokud máte instalační
disk s Windows 7, vložte jej do příslušné mechaniky, a pak tuto mechaniku
v menu zvolte. Pokud máte instalační disk uložený ve formě obrazu ISO,
zvolte soubor obrazu.

[singlepic id=10 w=640 h=480 float=]

Pokračujte na Easy Install Information. V tomto dialogu můžete
zadat produktový kód Windows 7 a vyplnit další údaje pro automatickou
instalaci. Během instalace Windows 7 se již instalovaný systém na tyto
informace nebude znova ptát – aplikace VMware Workstation vytvoří
bezobslužnou instalaci. V případě že některé informace, instalační
proces Windows se vás na chybějící informace zeptá.

[singlepic id=11 w=640 h=480 float=]

Následně pokračujte na kartu Name the Virtual Machine. Zvolte
název virtuálního stroje nebo ponechte ten, který je již předvolen.
Položka s názvem Location zobrazuje očekávané umístění složky
se soubory virtuálního stroje. Pokud máte rozdělený disk na dvě části,
pak je důležité se podívat, na které z nich je více místa a zde umístit
složku s virtuálním strojem za pomoci Browse. Pro instalaci
Windows 7 je vhodné mít na disku přibližně 20 GB volného místa.

[singlepic id=12 w=640 h=480 float=]

Pokračujte tlačítkem Next na položku Specify Disk
Capacity
. Jak název napovídá, jedná se o volbu související
s přiřazením místa na disku. Důležité v tomto bodě je to, že soubor,
který představuje virtuální pevný disk, nezabírá od začátku celou
velikost, kterou mu vyhradíte. Virtuální pevný disk je v tomto případě
dynamický, roste tedy se skutečně obsazeným místem. Můžete zde tedy
ponechat výchozích 60GB. Na této kartě lze rovněž zvolit, zda má být
disk rozdělen na více souborů (Split virtual disk into multiple
files
) nebo uložen jako jeden soubor (Store virtual disk as a
single file
). Dělit disk na více samostatných souborů se
doporučuje jednak z hlediska jejich přesunu a dále také kvůli možné
defragmentaci virtuálního disku, která u děleného disku nevyžaduje tolik
volného místa pro své dokončení.

[singlepic id=13 w=640 h=480 float=]

V části Ready to Create Virtual Machine si můžete prohlédnout
dosavadní nastavení, které jste zvolili. V tomto bodě byste mohli spustit
virtuální stroj klepnutím na tlačítko Finish a začít
s instalací. My si však ještě trochu upravíme nastavení. Pokračujte tedy
na Customize Hardware.

[singlepic id=14 w=640 h=480 float=]

První položkou, které je vhodné věnovat pozornost, je Memory,
neboli paměť RAM. VMware Workstation vytvoří automaticky virtuální stroj
podle cílového systému, pro Windows 7 tedy přiřadí virtuálnímu stroji
1024 MB RAM. Pokud však máte dostatek operační paměti, přiřaďte
virtuálnímu stroji 1536 až 2048 MB. Obecně platí, že velikost
přiřazené paměti je důležitější pro plynulost virtuálního stroje,
než výkon CPU.

V položce Processors volíte počet procesorů a počet jader,
které chcete vašemu virtuálnímu stroji přiřadit. Čím více jader
přiřadíte, tím více výkonu mu bude přiděleno. Pokud tedy máte
čtyřjádrový procesor a nehodláte provozovat několik VM najednou, můžete
klidně přiřadit dvě, nebo více jader.

Dále v menu Customize Hardware věnujte pozornost položce
Network Adapter. Ta je ve výchozím stavu nastavena na
NAT. Změntě ji tedy na Bridged, což vám
zajistí, že dojde k přímému propojení síťového provozu mezi
virtuální a fyzickou síťovou kartou.

Výběrem volby Show all USB input devices u položky
USB Controller, zajistíte větší přehled o všech připojených
USB zařízeních. Na položce Display, se ujistěte, že máte
zaškrtnutou volbu Accelerate 3D graphic, abyste mohli
využívat funkci Aero a akceleraci DirectX.

Nyní již můžete tuto nabídku zavřít a kliknutím na tlačítko
Finish spustit váš nový virtuální stroj včetně instalace
Windows 7.

[singlepic id=15 w=640 h=480 float=]

Odkazy