Sun xVM VirtualBox 3.0.2 vydán

Chvíli po vydání stabilní verze Sun xVM VirtualBox
3.0.0
 vyšla opravná verze 3.0.2, která řeší nalezené problémy.

Co je nového?

VirtualBox 3.0.2 (released 2009–07–10)

This is a maintenance release. The following items were fixed
and/or added:

 • VMM: fixed network regressions (guest hangs during network IO)
  (bug #4343)
 • VMM: guest SMP performance improvements
 • VMM: fixed hangs and poor performance with Kaspersky Internet Security
  (VT-x/AMD-V only; bug #1778)
 • VMM: fixed crashes when executing certain Linux guests (software
  virtualization only; bugs #2696 & #3868)
 • ACPI: fixed Windows 2000 kernel hangs with IO-APIC enabled
  (bug #4348)
 • APIC: fixed high idle load for certain Linux guests (3.0 regression)
 • BIOS: properly handle Ctrl-Alt-Del in real mode
 • iSCSI: fixed configuration parsing (bug #4236)
 • OVF: fix potential confusion when exporting networks
 • OVF: compatibility fix (bug #4452)
 • NAT: fixed crashes under certain circumstances (bug #4330)  Continue reading ‘Sun xVM VirtualBox 3.0.2 vydán’

Konec virtualizace aneb Instalujte OS do virtuálního disku VHD ve Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2

Kromě běžného způsobu instalace operačního systému na pevný disk do
vybraného svazku a možnosti instalace OS do některého z virtualizačních
nástrojů máte možnost si vybrat „něco mezi tím“. Nově Microsoft ve
Windows Server 2008 R2 nabídl možnost instalovat OS do virtuálního disku
v podobě VHD souboru.

Co je to VHD soubor?

VHD neboli Virtual HardDisk je soubor virtuálního pevného disku. Soubor
v tomto formátu používá společnost Microsoft od převzetí
virtualizačního nástroje Microsoft Virtual PC 2004/2007 a znáte jej také
z nástrojů Virtual Server 2005 a z Hyper-V. Operační systémy Windows
Vista a Windows Server 2008 do tohoto samého souboru provádí zálohy (pod
názvem Complete PC Backup).  Continue reading ‘Konec virtualizace aneb Instalujte OS do virtuálního disku VHD ve Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2’

VMware Workstation 7 (?), build 169612 vydán

Protože Microsoft vydal novou, výrazně přepracovanou verzi Windows
Virtual PC 7
 a také Sun zapracoval na nové verzi VirtualBoxu, musel se
VMware „vytasit“ s novou verzí VMware Workstation. A protože konkurenci
má nyní již dvojitou (Microsoft a Sun), musel opět přijít s něčím
zajímavým a pokud možno novým.

Continue reading ‘VMware Workstation 7 (?), build 169612 vydán’