Nezařazené

Konec virtualizace aneb Instalujte OS do virtuálního disku VHD ve Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2

Kromě běžného způsobu instalace operačního systému na pevný disk do
vybraného svazku a možnosti instalace OS do některého z virtualizačních
nástrojů máte možnost si vybrat „něco mezi tím“. Nově Microsoft ve
Windows Server 2008 R2 nabídl možnost instalovat OS do virtuálního disku
v podobě VHD souboru.

Co je to VHD soubor?

VHD neboli Virtual HardDisk je soubor virtuálního pevného disku. Soubor
v tomto formátu používá společnost Microsoft od převzetí
virtualizačního nástroje Microsoft Virtual PC 2004/2007 a znáte jej také
z nástrojů Virtual Server 2005 a z Hyper-V. Operační systémy Windows
Vista a Windows Server 2008 do tohoto samého souboru provádí zálohy (pod
názvem Complete PC Backup). 

Jak instalovat Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 do virtuálního
pevného disku (VHD souboru)

Kromě běžného způsobu instalace operačního systému na pevný disk do
vybraného svazku a možnosti instalace OS Předem bych Důležité je
podotknout, že v dnešní době mohou být do virtuálního pevného disku
(VHD souboru) instalovány pouze operační systémy Windows 7 a Windows Server
2008 R2. S podporou této metody instalace se však u „normálních“
Windows Server 2008 a Windows Vista počítá v následujícím vydání
servisního balíčku (Service Pack).

Poznámka: Instalace operačního systému není možná do
počítače který používá jakoukoli technologii šifrování celého
pevného disku, tzn. není možné provést takovouto instalaci, pokud máte
systémový pevný disk šifrován technologií TrueCrypt nebo Bitlocker.

Instalaci Windows Server 2008 R2 do VHD disku provedete podle
následujících kro­ků:

 1. Zapneme počítač a vybereme v nabídce BIOSu spuštění instalace z DVD
  mechaniky.
 2. Zvolíme jazyk, který chceme instalovat a další jazykové nastavení a
  spustíme instalaci tlačítkem Instalovat (Install now).
 3. Vybereme verzi Windows, kterou chcete instalovat.
 4. Odsouhlasíme licenční smlouvu.
 5. Vybereme typ instalace Custom (Advanced).
 6. V tuto chvíli stiskneme kombinaci kláves SHIFT+F10 a otevře se
  příkazová řádka, do které zadáte příkaz DISKPART.
 7. Pokud chcete vytvořit VHD soubor na konfigurovaném pevném disku
  s existujícími svazky, přejděte na bod 9
 8. Pokud vytváříme VHD soubor na nenakonfigurovaném pevném disku, je
  nutné jej před vytvořením VHD souboru nakonfigurovat a naformátovat.
  Poznámka: Pro konfiguraci a formátování pevného disku můžete také
  použít grafického správce disků v instalátoru Windows. Stačí stisknout
  tlačítko „Možnosti disku (pokročilé)“ („Drive options
  (Advanced)“).
 9. Zadáme příkaz „list disk“, díky kterému se zobrazí připojené
  fyzické disky – informace „Disk ###“.
 10. Zvolíme disk, který chceme naformátovat, a kde chceme vytvořit VHD
  soubor, obvykle to bývá první disk označený jako 0. Zadáme tedy příkaz
  „select disk 0“.
 11. Vytvoříme svazek disku (partition) příkazem „create partition
  primary“.
 12. Svazek disku naformátujeme příkazem „format fs=ntfs quick“.
 13. Svazek označíme jako aktivní zadáním příkazu „active“.
 14. Jako poslední krok svazku přidělíme písmeno „assign“.
 15. V tuto chvíli máme připravený disk a můžeme vytvořit
  VHD soubor
 16. Příkazem „create vdisk file=c:vhddisk.vhd maximum=30000“ vytvoříme
  vhd soubor v kořenovém adresáři disku C:, který se bude jmenovat
  „vhddisk.vhd“ a jeho velikost bude 30GB. Oba tyto parametry, tedy file a
  maximum jsou povinné.
 17. Příkazem „select vdisk file=c:vhddis­k.vhd“ vybereme vhd soubor, se
  kterým budeme pracovat
 18. A nakonec je nutné vhd soubor připojit pomocí příkazu
  „attach vdisk“
 19. Nástroj DISKPART ukončíme dvakrát napsáním příkazu EXIT. Nyní
  můžete okno zavřít nebo napsat ještě jednou příkaz EXIT.
 20. Po vytvoření virtuálního pevného disku VHD můžete v průvodci
  instalací aktualizovat informace o pevných discích stiskem tlačítka
  Obnovit (Refresh). Po načtení se objeví dva pevné disky, z nichž nový je
  menší kapacity. Tento disk vybereme pro cílovou instalaci Windows Server
  2008, po výběru disku zahájíme instalaci stiskem tlačítka Další
  (Next).

Jeden myslel na “Konec virtualizace aneb Instalujte OS do virtuálního disku VHD ve Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2

Komentáře nejsou povoleny.