Microsoft Windows Image to Virtual Hard Disk (WIM2VHD) Converter 6.1.7600.0 vydán (historie verzí)

Pracujete velmi často s virtualizovanými systémy? Velmi často vytváříte nové virtuální stroje třeba pro testy bez možnosti využití automatizovaného prostředí System Center Virtual Machine Manager? Potom by se vám mohl hodit nástroj pro vytvoření „šablon“ s předpřipravenými VHD virtuálními disky s Windows připravenými jen ke spuštění.
Continue reading ‘Microsoft Windows Image to Virtual Hard Disk (WIM2VHD) Converter 6.1.7600.0 vydán (historie verzí)’

VHD Resizer

Pokud potřebujete zvětšit soubor VHD (virtuální pevný disk) je bohužel třeba použít nástroje třetí strany. Nativně nástroji Microsoftu nejde VHD soubor zvětšit. Jedním z nástrojů ke zvětšení VHD souboru je VHD Resizer.
Continue reading ‘VHD Resizer’