Microsoft Windows Image to Virtual Hard Disk (WIM2VHD) Converter 6.1.7600.0 vydán (historie verzí)

Pracujete velmi často s virtualizovanými systémy? Velmi často
vytváříte nové virtuální stroje třeba pro testy bez možnosti využití
automatizovaného prostředí System Center Virtual Machine Manager? Potom by se
vám mohl hodit nástroj pro vytvoření „šablon“ s předpřipravenými
VHD virtuálními disky s Windows připravenými jen ke
spuštění.  Continue reading ‘Microsoft Windows Image to Virtual Hard Disk (WIM2VHD) Converter 6.1.7600.0 vydán (historie verzí)’

VHD Resizer

Pokud potřebujete zvětšit soubor VHD (virtuální pevný disk) je bohužel
třeba použít nástroje třetí strany. Nativně nástroji Microsoftu nejde
VHD soubor zvětšit. Jedním z nástrojů ke zvětšení VHD souboru je VHD
Resizer.  Continue reading ‘VHD Resizer’