Nezařazené

Microsoft Disk2vhd 1.0 vydán

Mark Russinovich opět zapracoval na své pověsti a vytvořil (spolu
s Brycem Cogswellem) šikovný nástroj který rozšiřuje řadu nástrojů
Windows Sysinternals. Nový nástroj Disk2VHD slouží k převodu fyzického
disku do souboru virtuálního disku VHD používaným nástroji Microsoft
Virtual PC 2004/2007, Microsoft Windows Virtual PC 7 a serverovými
virtualizačními nástroji řady Microsoft Hyper-V (Hyper-V ve Windows Server
2008 a nebo Windows Hyper-V Server 2008).

Vzhledem k dosud chybějícímu nástroji zdarma ke konverzi fyzického
stroje do virtuálního P2V (Physical to Virtual) tím Microsoft vyplnil mezeru
a především zrušil jeden z argumentů konkurence (čímž chybějící free
P2V nástroj byl).

Tip

S VHD disky pracují také nástroje společností VMware (VMware
Workstation, VMware Server) a Sun (Sun xVM VirtualBox), které dovedou tyto
disky převést do vlastního formátu. Vytvořený disk si tak můžete
importovat do kteréhokoli nástroje těchto firem a disk2vhd použít
k jednoduchému převodu fyzického stroje do virtuálního (P2V).

Odkazy