Nezařazené

VMware Workstation 5.5 Release Candidate 2 (archiv)

Společnost VMware Corporation vydala nové sestavení build
18007 připravo­vaného virtualizačního nástroje VMware
Workstation 5.5.

Nová verze obsahuje zejména tyto nové vlastnosti:

 • Plná podpora pro 64-bit hostitelské operační systémy a
  rozšířená podpora pro hostující operační systémy
  Workstation
  5.5 zavádí podporu pro virtuální stroje s 64-bit hostitelskými
  operačními systémy, běžícími na hostujících systémech
  s následujícími procesory: AMD Athlon 64, revize D nebo pozdější; AMD
  Opteron, revize E nebo pozdější; AMD Turion, revize E nebo pozdější; AMD
  Sempron, 64-bit verze, revize D nebo pozdější (experimentální podpora);
  Intel EM64T VT (experimentální podpora). Byla rozšířena podpora o tyto
  64-bit hostitelské systémy: Windows Vista x64 Edition (experimentálně),
  Windows Server 2003 SP1, Windows XP Professional, Red Hat Enterprise Linux
  verze 3 a 4, SUSE Linux Enterprise Server 10 (beta 4), SUSE Linux Enterprise
  Server 9, SUSE Linux Pro 9.3, SUSE Linux Pro 9.2, SUSE Linux Pro 9.1, Solaris 10
  (experimentálně), FreeBSD 5.3 (experimentálně), FreeBSD 5.4
  (experimentálně), Ubuntu Linux 5.10 (experimentálně), Ubuntu Linux 5.04
  (experimentálně). Hostitelské 64-bit operační systémy byly rozšířeny
  o Windows XP Professional, SUSE Linux Enterprise Server 10 (beta 4), SUSE Linux
  Pro 9.3, Ubuntu Linux 5.10 (experimentálně), Ubuntu Linux 5.04
  (experimentálně). Přidána experimentální podpora pro dvoucestný Virtual
  Symmetric Multiprocessing (Virtual SMP) přidávající víceprocosorové
  virtuální stroje.

 • VMware Player vám přidá větší pružnost v distribuci
  virtuálních strojů
  VMware Player je desktopová aplikace zdarma pro
  provoz virtuálních strojů ve Windows nebo Linuxu. VMware Player obsahuje
  intuitivní uživatelské prostředí pro práci s předpřipravenými
  virtuálními stroji vytvořenými ve VMware Workstation, GSX Server a ESX
  Server. Na hostujících systémech s Windows je schopen Player otevřít a
  spustit virtuální stroje vytvořené v Microsoft Virtual PC, Virtual Server a
  uložené obrazy systému nástroje Symantec LiveState Recovery. VMware Player
  zpřístupní virtuální stroje VMware vašim kolegům, partnerům,
  zákazníkům a klientům i když nevlastní produkty VMware.
 • Vylepšená podpora pro 32-bit hostitelské a hostující operační
  systémy
  Přidána podpora pro tyto 32-bit hostující operační
  systémy: Red Hat Enterprise Linux 4.0 update 2 (beta), SUSE Linux Enterprise
  Server 10 (beta 4), Ubuntu Linux 5.10 (experimentální), Ubuntu Linux 5.04
  (experimentální). Přidána podpora pro tyto 32-bit hostitelské operační
  systémy: Red Hat Linux Advanced Server 3.0, SUSE Linux Enterprise Server 10
  (beta 4), SUSE Linux 9.3, SUSE Linux Pro 9.2, FreeBSD 5.3, FreeBSD 5.4, Ubuntu
  Linux 5.10, Ubuntu Linux 5.04, Turbolinux Desktop 10.
 • Emulace nového typu síťového adaptéru pro 64-bit hosty
  Pro virtuální stroje s 64-bit operačnímy systémy emuluje
  Workstation 5.5 nový typ síťového adaptéru: Intel PRO/1000 MT.
 • VMware Workstation obsahuje digitálně podepsané
  ovladače
 • Vylepšená schopnost importu pouhým otevřením a importováním
  virtuálních strojů Microsoft Virtual PC a Virtual Server, tak jako obraz
  systému Symantec LiveState Recovery, přímo ve VMware Workstation
  Jestliže upgradujete na Workstation 5.5, nebudete nadále potřebovat
  nástroj VMware Virtual Machine Importer pro konverzi virtuálních strojů
  Microsoft Virtual PC a obrazů systému Symantec LiveState Recovery do
  virtuálního stroje VMware. Nyni stačí otevřít a konverzovat virtuální
  stroje a obrazy systému přímo ve VMware Workstation.

Informace
o nové verzi 5.5

Poznámka: Tento článek byl archivován.
Původní datum publikace je: Úterý, 15.11. 2005 16:57