Hyper-V: Convert-WindowsImage.ps1 – WIM2VHD pro Windows 10


Před 6 lety jsem se zmiňoval na tomto blogu o zajímavém nástroji WIM2VHD. Za ten čas prošel evolucí a překvapivě stále existuje. Původně se jednalo o dílo jednoho ze zaměstnanců Microsoftu, nově se o něj stará team z Microsoft Consulting Services a je kompletně napsán v PowerShellu.

Continue reading ‘Hyper-V: Convert-WindowsImage.ps1 – WIM2VHD pro Windows 10’

Hyper-V: Jak jednoduše zvětšit virtuální disk (VHD/VHDX)


Donedávna jsem si myslel, že VHD disky lze zvětšovat jen s pomocí nástrojů třetí strany, například s pomocí VHD Resizeru. Dnes jsem náhodně zabloudil na stránky Microsoft Technet a zjistil, že diskpart umí od Windows 7 měnit velikost VHD disků.

Continue reading ‘Hyper-V: Jak jednoduše zvětšit virtuální disk (VHD/VHDX)’