Hyper-V: Convert-WindowsImage.ps1 – WIM2VHD pro Windows 10


Před 6 lety jsem se zmiňoval na tomto blogu o zajímavém nástroji WIM2VHD. Za ten čas prošel evolucí a překvapivě stále existuje. Původně se jednalo o dílo jednoho ze zaměstnanců Microsoftu, nově se o něj stará team z Microsoft Consulting Services a je kompletně napsán v PowerShellu.

 

K čemu skript Convert-WindowsImage.ps1 (WIM2VHD) slouží? Umožňuje velmi snadno vytvářet „šablony“ ze zdrojového WIM souboru nový soubor VHD/VHDX, tedy virtuální pevný disk pro Hyper-V. K čemu je to dobré? Pokud vytváříte pro vývoj, či testy velké množství virtuálních strojů, ale nechcete z různých důvodů proces nasazení OS s pomocí MDT, či SCCM, je další možností použití tohoto skriptu WIM2VHD.

WIM2VHD nedělá jen obecný klon instalace, instalaci je možné customizovat, takže do jisté míry můžete automatizovat celý proces konfigurace operačního systému Windows ve virtuálním stroji.

 


 

Aktuální verze z června 2015 podporuje Windows 10 a Windows Server 2016. Nevýhodou pro někoho může být chybějící grafické uživatelské prostředí (autoři jej přestali podporovat). Kromě možná nepříjemné práce s příkazovou řádkou je však práce s nástrojem skvělá a přináší velmi užitečné možnosti. Výchozí konfigurace pro nově vytvořené disky je následující:
  • formát disků je VHDX,
  • použitý typ partition je GPT, je tedy nutné použít virtuální stroje druhé generace (generation 2 virtual machines)
 


 

Odkazy

0 Responses to “Hyper-V: Convert-WindowsImage.ps1 – WIM2VHD pro Windows 10”


  • No Comments

Leave a Reply