Microsoft Hyper-V (3) Vytvoření virtuálního stroje v Hyper-V

Ve třetím díle o virtualizační platformě Hyper-V z dílny Microsoftu, si povíme, jak vytvořit virtuální stroj. V tomto bodě je důležité, abyste měli přečtený náš předchozí díl o konfiguraci síťových adaptérů. Pokud jste jej ještě nečetli a nevíte, jak virtuální přepínače nastavit, učiňte tak nyní. Bez nakonfigurovaného virtuálního přepínače nebudete moci z virtuálního stroje přistupovat k internetu.
Continue reading ‘Microsoft Hyper-V (3) Vytvoření virtuálního stroje v Hyper-V’

VMware Workstation (1): Licencování VMware Workstation a Microsoft Windows 7/8

Podobně jako při instalaci do vašeho počítače, či notebooku, je třeba i u virtuálního stroje zapotřebí dbát na dodržování licenčních podmínek software. Licenčními podmínkami se musíte zabývat jak ve vztahu k virtualizačnímu softwaru, tak také k operačním systémům, které chcete instalovat do virtuálních strojů v něm vytvořených. Musíte si tedy koupit nejen například VMware Workstation, ale také Windows, které chcete instalovat do virtuálního stroje. Jak řešit tuto problematiku, kolik který software stojí a proč je licencování s Windows 8 jednodušší se dozvíte v tomto článku.

Continue reading ‘VMware Workstation (1): Licencování VMware Workstation a Microsoft Windows 7/8’