Oracle VM VirtualBox (5) Rozšiřující balík (Extension Pack)

VirtualBox je šířen pod licencí GNU/GPL. Ve výchozí instalaci jsou tedy obsaženy pouze balíky, které této licenci odpovídají. Rozšiřující balík (Extension Pack), již pod tuto licenci nespadá, a je proto distribuován zvlášť. Tento balík obsahuje například virtuální ovladače pro USB 2.0 nebo VirtualBox Remote Desktop Protocol, pro podporu vzdálené plochy.
Continue reading ‘Oracle VM VirtualBox (5) Rozšiřující balík (Extension Pack)’

VMware Player (1) Stažení a instalace

VMware Player je virtualizačním nástrojem s omezenou funkcionalitou, která je pro nekomerční osobní použití k dispozici zdarma. VMware Player sice postrádá některé důležité funkce, oproti VMware Workstation je však pro začátečníky, nebo méně náročné uživatele výbornou volbou. V prvním díle vás provedeme jeho instalací.
Continue reading ‘VMware Player (1) Stažení a instalace’